web školy: www.zstynska.cz

© kec.tynska, 2012

adresa našeho webu: kec.tynska.sweb.cz

naše minulé velké cesty


2014 Polsko

2012...a zase Paříž

2011 Londýn a Anglie

2009 Wachau

každoroční Kralice

Chcete cestovat? U nás můžete!!!

Cestování po Česku i po světě je na ZŠ Týnské docela samozřejmé. Blízké okolí Třebíče znají žáci z třídních výletů, exkurzí a cest, která plánují garanti jednotlivých předmětů. Vyváženost a poznávací i rekreačně-zdravotní náplň akcí se přirozeně propojuje s vlastními náměty žáků. Letošní dvoudenní cesta vedla do královského města Krakowa, rodného města Jana Pavla II. Wadowic a do Osvětimi.

Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Osvětim
(13. - 14. června 2014)

 • Krakow leží v Malopolském vojvodství na jihu Polska. Byl založen v 7. století a od roku 1978 je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Navíc je třetím největším polským městem hned po Varšavě a Lodzi. Město Krakov bylo také hlavním městem Polska až do roku 1596. Druhou světovou válku přežil Krakov bez úhony, a tak zůstal jediným velkým polským městem, které nebylo zničeno a uchovalo si svou historickou tvář. Okolo celého Krakowa se táhne opevnění spolu s parkem.
 • Katedrála na kopci Wawel vždy sloužila jako korunovační místo polských králů. Jsou zde hrobky členů polských královských rodin, biskupů a svatých. V hlavní lodi je mauzoleum sv. Stanislava, který je patronem Polska. Nenechte si ujít příležitost. Vyšlapte schody a podívejte se na největší v Polsku, zvon Zikmund.
 • Rynek Glówny, neboli Hlavní náměstí, je třetím největším náměstím v Evropě. všechny uličky centra Krakova směřují právě k němu.
 • Soukenický obchod Sukiennice, je dlouhá budova pocházející ze 16. století. Dříve se tu prodávalo maso, zelenina a ovoce. Dnes se tu nacházejí stánky nabízející stříbrné a zlaté šperky s jantarem všech možných odstínů za přijatelné ceny, suvenýry, dřeváky a kožešinové výrobky. Jantar se tu neprodává jen tak náhodou. Krakow totiž leží na tvz. Jantarové stezce, cestě, která dřív vedla z Vídně do Krakowa.
 • Kostel sv. Vojtěcha v Krakově je jedním z nejstarších kostelů v Polsku. Nachází se v jihovýchodním rohu největšího středověkého náměstí v Evropě.
 • Radniční věž v Krakově je gotická věž z 14. století. Je pozůstatkem někdejší radnice zbořené v roce 1820. Věž je vysoká 70 metrů.
 • Barbakán je brána městského opevnění a jedna z mála zachovaných částí někdejšího městského opevnění Krakova.
 • Solný důl Wieliczka. Důl je 327 m hluboký. Celková délka chodeb dosahuje 300 km. Turisté si zde mohou prohlédnout 3,5 km dlouhou trasu, která zahrnuje prohlídku soch historických i mýtických postav, vytvořených z kamenné soli. Za pozornost stojí také klenuté síně, kaple, podzemní jezero a výstava, přibližující historii těžby soli. Důl tak bývá nazýván také „polskou solnou katedrálou“.
 • Kalwaria Zebrzydowska - kostel otců bernardinů v Kalwarii Zebrzydowské s klášterem a poutním parkem je v Seznamu světového dědictví UNESCO. Barokní kostel z 17. století proslul zázračným obrazem Boží Matky Kalvárské.
 • Město Wadowice je známé především tím, že se zde v roce 1920 narodil Karol Wojtyla, který byl papežem pod jménem Jan Pavel II. v letech 1978 - 2005. Celé město žije duchovním životem.
 • Původní koncentrační tábor Osvětim byl založen roku 1940 na bažinatém místě blízko města Osvětim. Základem se pro něj stala polská jezdecká kasárna. Hlavním důvodem vzniku ještě nebylo masové vyhlazování, ale potřeba uvěznění velkého počtu Poláků. Kapacita tohoto tábora byla asi 15-20 tisíc vězňů. Roku 1941 začal být realizován plán vyvraždění židovské rasy jako takové. Za tímto účelem byl u 3km vzdálené vsi Březinka vybudován tábor Osvětim II. (Březinka=Birkenau). Jeho kapacita v roce 1944 dosáhla 90 tisíc vězňů. Roku 1942 bylo zahájeno masové vyvražďování, běžící denně po tisících obětí. V táboře se nacházely 4 plynové komory s krematorii. Denně bylo možné zavraždit a spálit až 10 000 lidí. V táboře byli vražděni nejen Židé, ale prakticky všechny národnosti okupované Evropy. V táboře působili lékaři SS (Josef Mengele), kteří prováděli pokusy na lidech a nově příchozí na rampě tábora rozdělovali na ty, kteří jsou určeni k okamžitému zabití, na ty, kteří jsou určeni k utýrání otrockou prací, k zabití později, a nakonec na ty (zejména děti), kteří se hodili na jejich pokusy. Lidé by neměli zapomenout.
 • naše minulé velké cesty


  každoroční Vídeň

  2009 Paříž
  2007 Řím, Benátky
  2007 Londýn
  2006 chorvatské jeskyně, historie a moře
  2005 Kalábrie